Menu produktů Avast
Úvod Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB (A)

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. U každého výrobku je odkaz na stránky výrobce v českem jazyce, popřípadě v anglickém, pokud existují. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB Produkty společnosti Avast(B)

V případě objednání produktů Avast, je po potvrzení objednání produktu(ů) v online nákupním formuláři odesláno potvrzení na email objednatele. Toto potvrzení je také zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká uhrazením zboží. Po uhrazení zboží obdržíte licenční soubor, který Aktivuje zakoupený software.
Dodací lhůta je do 24 hodin od uhrazení, není-li uvedeno jinak. (nahrazuje bod 6 všeobecných obchodních podmínek )
V případě dodání licenčního souboru před uhrazením, je nutné uhradit danné licence do dvacet dnů po obdržení, jinak je licence automaticky deaktivována. Pokud nebudete s produktem Avast spokojení garantujeme lhůtu 30ti dnů od aktivace na vrácení peněz.
Vpřípadě objednání produktů Avast, neplati body 5 a 6 všeobecných obchodních podmínek.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku. V případě, že jste na naší rozvozové trase bude o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Při objednávce a dodávce poštou nad 20.000,- Kč neplatíte poštovné. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu, nebo ho po dohodě zaneste osobně
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako např. notebooky, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Podmínky instalace software
U instalace základního software na jakoukoli verzi Windows je rozdíl zda bude počítač použit pro čistě soukromé potřeby, nebo bude použit jako pracovní nástroj v podnikatelském sektoru. Od toho se také odvíjí možnosti instalace software pro bezplatné použití. Proto jsou možnosti instalace rozděleny do několika skupin.
Instalace software pro bezplatné použití pouze pro nekomerční účely, jsou instalovány jako servisní prace pro zákazníka a jsou prováděny na jeho objednávku, námi pouze jako dodavateli a veškerá licenční ujednání se vztahují pouze na vlastníka počítače a údaje námi vyplněné jsou dodány zákazníkem, při čemž za software samotný není účtováno nic.

Objednávkou instalace bezplatného software pro nekomerční účely, stvrzuje objednatel svůj souhlas a seznamení s licenci a je si vědom za jakých podmínek může daný software používat. Dodavatel nenese odpovědnost za pozdější nesprávné používání licencí.


obchod: AK28
Febet s.r.o.

Argentinská 1139/28
Praha 7, Holešovice
170 00

dne 23.03.2007 z OR Městským soudem v Praze odíl C, vložka 122888

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikánízpět
Vaše IP adresa je: 54.226.55.151
Febet s.r.o. - Argentinska 1139/28 - Praha7 - tel: 739804919 Copyright © 2018 AK28. Powered by Zen Cart